Numer projektu: RPZP.01.05.00-32-S023/18

 

ciag z efsii poziom kolor2

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności przemysłu stoczniowego. Tytuł projektu: Uruchomienie w Mirosławcu przez firmę Drut-Plast Cables Sp. z o.o. produkcji specjalizowanych dla budownictwa okrętowego kabli energetycznych niskiego i średniego napięcia, przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych z możliwością bieżącego badania obciążalności prądowej, lokalizacji uszkodzeń oraz transmisji danych.  Numer projektu: RPZP.01.05.00-32-S023/18

Poznań 20.01.2020

Zamawiający:
"DRUT-PLAST CABLES" Sp. z o.o.
ul. GEN TADEUSZA KUTRZEBY, nr 16 G, lok. 137,
61-719, POZNAŃ,
POLSKA
REGON: 300325900,
NIP: 7811787233
KRS: 0000260377 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr nr 1/12/RPOWZ 1.5 /2019 na „DOSTAWĘ LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PANCERZENIA I EKRANOWANIA KABLI, WRAZ TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie: PUCH  Sp. z  o.o.; ul. Szczecińska 55 , 72-123 Kliniska Wielkie

Informacja dostępna jest również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220954


 

 

ciag z efsii poziom kolor2

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności przemysłu stoczniowego. Tytuł projektu: Uruchomienie w Mirosławcu przez firmę Drut-Plast Cables Sp. z o.o. produkcji specjalizowanych dla budownictwa okrętowego kabli energetycznych niskiego i średniego napięcia, przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych z możliwością bieżącego badania obciążalności prądowej, lokalizacji uszkodzeń oraz transmisji danych.  Numer projektu: RPZP.01.05.00-32-S023/18

Poznań 03.12.2019

Zamawiający:
"DRUT-PLAST CABLES" Sp. z o.o.
ul. GEN TADEUSZA KUTRZEBY, nr 16 G, lok. 137,
61-719, POZNAŃ,
POLSKA
REGON: 300325900,
NIP: 7811787233
KRS: 0000260377 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nrnr 1/12/RPOWZ 1.5 /2019 na „DOSTAWĘ LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PANCERZENIA I EKRANOWANIA KABLI, WRAZ TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”

 

W związku z realizacją przez Firmę DRUT-PLAST CABLES Sp. z o.o..  projektu pod nazwą „URUCHOMIENIE W MIROSŁAWCU PRZEZ FIRMĘ DRUT-PLAST CABLES Sp. Z o.o. PRODUKCJI SPECJALIZOWANYCH DLA BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO KABLI ENERGETYCZNYCH NISKIEGO I ŚREDNIEGO NAPIĘCIA, PRZEZNACZONYCH DO PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH EKSPLOATACYJNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ BIEŻĄCEGO BADANIA OBCIĄŻALNOŚCI PRĄDOWEJ, LOKALIZACJI USZKODZEŃ ORAZ TRANSMISJI DANYCH..” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności przemysłu stoczniowego., ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA PRZEDMIOTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PANCERZENIA I EKRANOWANIA KABLI, WRAZ TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”, ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTYM W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/RPOWZ 1.5 /2019
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy na dostawę przedmiotu zamówienia.
 4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym.
 5. Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia
 6. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
 7. Załącznik nr 6 – Wzór wykazu wykonanych dostaw.

 

Dokumenty zapytania ofertowego dostępne są również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220954


 

 

ciag z efsii poziom kolor2

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności przemysłu stoczniowego. Tytuł projektu: Uruchomienie w Mirosławcu przez firmę Drut-Plast Cables Sp. z o.o. produkcji specjalizowanych dla budownictwa okrętowego kabli energetycznych niskiego i średniego napięcia, przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych z możliwością bieżącego badania obciążalności prądowej, lokalizacji uszkodzeń oraz transmisji danych.  Numer projektu: RPZP.01.05.00-32-S023/18

Poznań 30.10.2019

Zamawiający:
"DRUT-PLAST CABLES" Sp. z o.o.
ul. GEN TADEUSZA KUTRZEBY, nr 16 G, lok. 137,
61-719, POZNAŃ,
POLSKA
REGON: 300325900,
NIP: 7811787233
KRS: 0000260377 

 

INFORMACJA O WYNIKU PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/09/RPOWZ 1.5 /2019 na „DOSTAWĘ LINII WYTŁACZANIA TRÓJWARSTWOWEJ IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO METODA SILANOWĄ, WRAZ TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmiePUCH  Sp. z  o.o.; ul. Szczecińska 55 , 72-123 Kliniska Wielkie

 


 

 

 

karta wizualizacji rpo wz 2014 2020

 

Firma Drut-Plast Cables Sp. z o.o. realizuje projekt polegający na zakupie instalacji i uruchomieniu linii technologicznej do wytłaczania trójwarstwowej izolacji z polietylenu sieciowanego metodą silanową oraz linii do pancerzenia i ekranowania kabli.

Całkowita wartość projektu: 4 000 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 200 000,00 zł

 


 

ciag z efsii poziom kolor2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności przemysłu stoczniowego. Tytuł projektu: Uruchomienie w Mirosławcu przez firmę Drut-Plast Cables Sp. z o.o. produkcji specjalizowanych dla budownictwa okrętowego kabli energetycznych niskiego i średniego napięcia, przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych z możliwością bieżącego badania obciążalności prądowej, lokalizacji uszkodzeń oraz transmisji danych. Numer projektu: RPZP.01.05.00-32-S023/18
Poznań 06.09.2019

Zamawiający:
"DRUT-PLAST CABLES" Sp. z o.o.
ul. GEN TADEUSZA KUTRZEBY, nr 16 G, lok. 137,
61-719, POZNAŃ,
POLSKA
REGON: 300325900,
NIP: 7811787233
KRS: 0000260377

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/RPOWZ 1.5 /2019 na „DOSTAWĘ LINII WYTŁACZANIA TRÓJWARSTWOWEJ IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO METODĄ SILANOWĄ, WRAZ TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”

W związku z realizacją przez Firmę DRUT-PLAST CABLES Sp. z o.o.. projektu pod nazwą „URUCHOMIENIE W MIROSŁAWCU PRZEZ FIRMĘ DRUT-PLAST CABLES Sp. Z o.o. PRODUKCJI SPECJALIZOWANYCH DLA BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO KABLI ENERGETYCZNYCH NISKIEGO I ŚREDNIEGO NAPIĘCIA, PRZEZNACZONYCH DO PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH EKSPLOATACYJNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ BIEŻĄCEGO BADANIA OBCIĄŻALNOŚCI PRĄDOWEJ, LOKALIZACJI USZKODZEŃ ORAZ TRANSMISJI DANYCH..” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności przemysłu stoczniowego., ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA PRZEDMIOTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ LINII WYTŁACZANIA TRÓJWARSTWOWEJ IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO METODĄ SILANOWĄ, WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”, ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTYM W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/RPOWZ 1.5 /2019
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy na dostawę przedmiotu zamówienia.
 4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym.
 5. Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia
 6. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
 7. Załącznik nr 6 – Wzór wykazu wykonanych dostaw.

 

Przedmiotowe zapytanie ofertowe dostępne jest również na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1204956