Elektroenergetyczne kable i przewody górnicze - kable elektroenergetyczne

YHpKGLYFoyn 300/500V, 0,6/1kV
Ilość: 2-4+1 +2-36 przekrój/średnica: 1,5-10 +0,5-2,5
YnKGY-żo 0,6/1kV
Ilość: 3-5 przekrój/średnica: 1,5-2,5
YKGYyn-żo 0,6/1kV
Ilość: 3-5 przekrój/średnica: 1,5-2,5
YKGYFoyn-żo, YKGYFtyn-żo 0,6/1kV
Ilość: 3-5 przekrój/średnica: 1,5-2,5
YKGYyn 0,6/1kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 10-185
YKGYFoyn, YKGYF(t,tZn,tl)yn, YKGYFpyn 0,6/1kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 10-185
YHKGYyn, YHKGYekyn 0,6/1kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 10-185
YHKGYF(t,tZn,tl,o,p)yn, YHKGYekF(t,tZn,tl,o,p)yn 0,6/1kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 10-185
YHKGXSekyn, YHKGXSyn 0,6/1kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 10-185
YUHKGXSekyn, YRUHKGXSekyn 0,6/1kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 10-185
YHKGXSF(t,tZn,tl,o,p)yn, YHKGXSekF(t,tZn,tl,o,p)yn 0,6/1kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 10-185
YUHKGXSF(t,tZn,tl,o,p)yn, YUHKGXSekF(t,tZn,tl,o,p)yn 0,6/1kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 10-185
YRUHKGXSF(t,tZn,tl,o,p)yn, YRUHKGXSekF(t,tZn,tl,o,p)yn 0,6/1kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 10-185
YKGYF(t,tZn,tl,o,p)yn 3,6/6kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 25-300
YUKGYF(t,tZn,tl,o,p)yn 3,6/6kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 25-300
YRUKGYF(t,tZn,tl,o,p)yn 3,6/6kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 25-300
YHKGYekyn, YUHKGYekyn 3,6/6kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 25-300
YRUHKGYekyn 3,6/6kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 25-300
YHKGYF(t,tZn,tl,o,p)yn, YHKGYekF(t,tZn,tl,o,p)yn 3,6/6kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 25-300
YUHKGYF(t,tZn,tl,o,p)yn, YUHKGYekF(t,tZn,tl,o,p)yn 3,6/6kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 25-300
YRUHKGYF(t,tZn,tl,o,p)yn, YRUHKGYekF(t,tZn,tl,o,p)yn 3,6/6kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 25-300
YHKGXSekyn, YUHKGXSekyn 3,6/6kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 25-300
YRUHKGXSekyn 3,6/6 kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 25-300
YHKGXSF(t,tZn,tl,o,p)yn, YHKGXSekF(t,tZn,tl,o,p)yn 3,6/6kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 25-300
YUHKGXSF(t,tZn,tl,o,p)yn, YUHKGXSekF(t,tZn,tl,o,p)yn 3,6/6kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 25-300
YRUHKGXSF(t,tZn,tl,o,p)yn, YRUHKGXSekF(t,tZn,tl,o,p)yn 3,6/6kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 25-300
YHKGXSekyn 6/10kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 16-300
YUHKGXSekyn 6/10kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 16-300
YRUHKGXSekyn 6/10kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 16-300
YHKGXSF(o,p,t,tl,tZn)yn 6/10kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 16-300
YUHKGXSF(o,p,t,tl,tZn)yn 6/10kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 16-300
YRUHKGXSF(tZn,t,tl,o,p)yn 6/10 kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 16-300
YHKGXSekF(o,p,t,tl,tZn)yn 6/10kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 16-300
YUHKGXSekF(tZn,t,tl,o,p)yn 6/10 kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 16-300
YRUHKGXSekF(o,p,t,tl,tZn)yn 6/10kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 16-300
YHSTKGYXFoyn, YHSTKGYXF(t,tl)yn