Elektroenergetyczne kable i przewody górnicze - kable elektroenergetyczne

YnKGY-żo 0,6/1kV
Ilość: 3-5
przekrój/średnica: 1,5-2,5
karta katalogowa:
dopuszczenie/certyfikat: -    
opinia techniczna/atestacyjna
atest A1: Atest A1
atest A2: -    
atest A3: -    
warunki stosowania/DTR:
deklaracja zgodności: