Elektroenergetyczne kable i przewody górnicze - przewody elektroenergetyczne

YnOGY
Ilość: 4-5 przekrój/średnica: 2,5-120
YnHOGY (YnOGYekm)
Ilość: 5-7 przekrój/średnica: 2,5-120
DPFLEX®-XS 2XSLCY-J, DPFLEX®-XS 2XSLCYK-J
Ilość: 3 przekrój/średnica: 1,5-240
DPFLEX®-XS 3plus3 2XSLCY-J, DPFLEX®-XS 3plus3 2XSLCYK-J
Ilość: 3 przekrój/średnica: 1,5-300
DPFLEX®-HXS 2XSLCY-J, DPFLEX®-HXS 2XSLCYK-J
Ilość: 3 przekrój/średnica: 1,5-240
DPFLEX® -HXS 3plus3 2XSLCY-J, DPFLEX® -HXS 3plus3 2XSLCYK-J
Ilość: 3 przekrój/średnica: 1-5,300
DPFLEX®-2YSLCY-J;, DPFLEX®-2YSLCYK-J
Ilość: 3 przekrój/średnica: 1,5-240
DPFLEX®-3plus3 2YSLCY-J;, DPFLEX®-3plus3 2YSLCYK-J
Ilość: 3 przekrój/średnica: 1,5-300
DPFLEX®-H 2XSLCY-J, DPFLEX®-H 2XSLCYK-J
Ilość: 3 przekrój/średnica: 1,5-240
DPFLEX® -H 3plus3 2XSLCY-J, DPFLEX® -H 3plus3 2XSLCYK-J
Ilość: 3 przekrój/średnica: 1,5-300
YHSTKGYXFoyn, YHSTKGYXF(t,tl)yn