Kable elektroenergetyczne na napiecie 0,6/1kV

YAKXS, YUAKXS, YRUAKXS, XAKXS, XUAKXS, XRUAKXS 1,4-żyłowy
Ilość: 1-4
przekrój/średnica: 50-240
karta katalogowa:
dopuszczenie/certyfikat: -    
opinia techniczna/atestacyjna -    
atest A1: -    
atest A2: -    
atest A3: -    
warunki stosowania/DTR: -    
deklaracja zgodności: -