Kable elektroenergetyczne na napiecie 3,6/6kV

YKY, YUKY, YRUKY 1-żyłowy
Ilość: 1 przekrój/średnica: 16-240
YKYy, YUKYy, YRUKYy 1-żyłowy
Ilość: 1 przekrój/średnica: 16-240
YKY, YUKY, YRUKY 3-żyłowy
Ilość: 3 przekrój/średnica: 16-240
YKYy, YUKYy, YRUKYy 3-żyłowy
Ilość: 3 przekrój/średnica: 16-240
YKYF(t,tl,o,p)y, YUKYF(t,tl,o,p)y, YRUKYF(t,tl,o,p)y 3-żyłowy
Ilość: 3 przekrój/średnica: 16-240
YAKY, YUAKY, YRUAKY 1-żyłowy
Ilość: 1 przekrój/średnica: 25-240
YAKYy, YUAKYy, YRUAKYy 1-żyłowy
Ilość: 1 przekrój/średnica: 25-240
YAKY, YUAKY, YRUAKY 3-żyłowy
Ilość: 3 przekrój/średnica: 25-240
YAKYy, YUAKYy, YRUAKYy 3-żyłowy
Ilość: 3 przekrój/średnica: 25-240
YAKYF(t,tl,o,p)y, YUAKYF(t,tl,o,p)y, YRUAKYF(t,tl,o,p)y 3-żyłowy
Ilość: 3 przekrój/średnica: 25-240
YKY, YUKY, YRUKY 3-żyłowy 6/6 kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 16-240
YKYy, YUKYy, YRUKYy 3-żyłowy 6/6 kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 16-240
YKYF(t,tl,o,p)y, YUKYF(t,tl,o,p)y, YRUKYF(t,tl,o,p)y 3-żyłowy 6/6 kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 16-240
YAKY, YUAKY, YRUAKY 3-żyłowy 6/6 kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 25-240
YAKYy, YUAKYy, YRUAKYy 3-żyłowy 6/6 kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 25-240
YAKYF(t,tl,o,p)y, YUAKYF(t,tl,o,p)y, YRUAKYF(t,tl,o,p)y 3-żyłowy 6/6 kV
Ilość: 3 przekrój/średnica: 25-240
YHKXS, YUHKXS, YRUHKXS 6/10 kV
Ilość: 1 przekrój/średnica: 35-300
YHAKXS, YUHAKXS, YRUHAKXS 6/10 kV
Ilość: 1 przekrój/średnica: 35-300
YHKXS, YUHKXS, YRUHKXS 3,6/6 kV, 6/10 kV
Ilość: 1 przekrój/średnica: 35-300
YHAKXS, YUHAKXS, YRUHAKXS 3,6/6 kV, 6/10 kV
Ilość: 1 przekrój/średnica: 35-300
YHSTKGYXFoyn, YHSTKGYXF(t,tl)yn